44

भिडियो

पूर्ण स्वचालित उपकरण रोबोट चियाप्रेसो पसल

२०२२ नयाँ आगमन कारखाना प्रत्यक्ष हट सेलिंग मिनी रोबोट कफी किओस्क

रोबोट बरिस्ता एम्बेडेड वर्कस्टेशन

रोबोट चिया पसल

MOCA मिनी रोबोट कफी किओस्क

२०२२ नयाँ आगमन कारखाना प्रत्यक्ष हट सेलिंग मिनी रोबोट कफी किओस्क

रोबोट लट्टे बरिस्ता

CINOZoEv_G8

रोबोट आइसक्रीम र जुस किओस्क